Klimat i roślinność Niemiec

konigsseeW Niemczech, zwłaszcza w strefie Niżu środkowoeuropejskiego, panuje klimat umiarkowany , łagodny i pozostający pod wpływem Oceanu Atlantyckiego. Zimy są łagodne z częstymi odwilżami, a lata ciepłe. średnia temperatura powietrza w styczniu wynosi 0,5 stopnia Celsjusza, a w lipcu 17,4 stopnia Celsjusza. średnie opady w Berlinie sięgają w styczniu 34 milimetry, a w lipcu 21 milimetrów.

Na obszarze średniogórza Niemieckiego ścierają się masy powietrza oceanicznego i kontynentalnego. Izotermy stycznia wynoszą około 0 stopni Celsjusza, a lipca 18 stopni Celsjusza, w niektórych latach 19 stopni Celsjusza. W kotlinach i na nizinach lata są cieplejsze i bardziej suche na terenach wyniesionych, a takich w Niemczech jest oczywiście co niemiara. W pasmach Gorskich opady przekraczają nawet 1000 milimetrów na nizinach wynoszą one 700 milimetrów rocznie. To dość dużo. Najniższe wysokości opadów rocznie są notowane w kotlinach. W Alpach Bawarskich panują warunki klimatyczne charakterystyczne dla klimatu Gorskiego. Jeżeli chodzi o roślinność to zacznijmy może od Niziny Niemieckiej. Na Nizinie Niemieckiej występują głównie lasy iglaste, a w jej części zachodniej- bukowe i dębowe.

Na mniej żyznych glebach w tym rejonie rozprzestrzeniły się wrzosowiska. W dolinach rzecznych przeważają łąki łęgowe, a w obniżeniach podtapianych przez wody gruntowe- bagienne. W szacie roślinnej średniogórza Niemieckiego dominują lasy typu środkowoeuropejskiego z udziałem buka, dębu szypułkowego i grabu, a w wyższych partiach gór przeważają jodła i świerk. W Alpach roślinność przystosowana jest do pionowych stref klimatycznych. Ja widać zarówno roślinność jak i klimat państwa niemieckiego jest dość zróżnicowana jak na tak stosunkowo jednak mały kraj, jakim jest na pewno państwo niemieckie. Z najładniejszych krajobrazów można wymienić tu dolinę Renu, w której oczywiście ta rzeka i bujna roślinność przyciągają turystów z Niemiec oraz całej Europy i nawet świata. Niemcy mają więc zarówno morza, rzeki jak i góry, tak więc klimat i roślinność musi być zróżnicowana, nie ma innej możliwości i tak też jest w rzeczywistości.

Ten wpis został opublikowany w Fauna dnia , przez .