Luminancja

luminacjaDefinicja IESNA: jest to iloraz strumienia świetlnego wychodzącego, padającego lub przenikającego przez elementarne pole powierzchni, otaczające rozpatrywany punkt i rozchodzącego się w określonym stożku obejmującym ten kierunek, przez iloczyn kąta przestrzennego tego stożka i rzutu prostokątnego elementarnego pola na płaszczyznę prostopadłą do tego kierunku.

Luminancja odzwierciedla ilość światła, która jest widziana przez obserwatora. Zazwyczaj odnosi się do sumy światła docierającego do oka obserwatora, mierzonej w jednostkach światłości (kandelach) na jednostkę powierzchni (m2).

„ Wyobraźmy sobie abażur świecący w salonie. Ma luminancję oraz światłość w danym kierunku, o danej liczbie kandeli. Jeżeli światłość w pewnym kierunku z jednego metra kwadratowego powierzchni wynosi 300 kandeli, to mówimy, że luminancja wynosi 300 kandeli na metr kwadratowy.” ED-100 IES Education Series, 1985.
Wszystkie powierzchnie mają luminancję. W tym przypadku zależy ona od współczynnika odbicia światła powierzchni.

Podczas oceniania stanów nadmiernej czy niskiej kontrastowości, zamiast natężenia oświetlenia, rozważana powinna być luminancja. Dostępne są mierniki luminancji i systemy pomiarów odwzorowujące luminancję, które to uwzględniają ocenę wizualnego środowiska w jednostkach natężenia światła na jednostkę powierzchni (cd/m2).

Reasumując: aby oko ludzkie zobaczyło powierzchnię musi być ona oświetlona. Światło odbija się od powierzchni i trafia do naszego oka. Powierzchnia wysyłająca światło posiada określoną luminancję, którą widzi człowiek.

Powierzchnia może wysyłać światło również w wyniku przeświecania, może też być źródłem światła samym w sobie. Wszystko, co możemy zaobserwować posiada określoną luminancję.


Więcej kursów do przeczytania na www.gim2jaslo.edu.pl.

Nasze kursy czy też szkolenia online, to treści, w których rozwiązywane są zadania z takich przedmiotów jak: fizyka, chemia, mechanika, mechanika płynów, elektrotechnika, teoria obwodów, chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, termodynamika, badania operacyjne, oraz matura z matematyki.

Ten wpis został opublikowany w Ziemia dnia , przez .