O nas

Witamy na stronie Europejskiego Centrum Różnorodności Biosfery – mamy nadzieję, że informacje które znajdziecie Państwo na naszej stronie, przybliżą walory turystyczno-przyrodnicze naszego regionu.

Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej to instytucja, której celem jest promocja walorów przyrodniczych wysp Wolin i Uznam z użyciem dostępnych narzędzi promocji.

Ideą ECRB jest pokazanie różnorodności biologicznej Regionu rozumianej jako zróżnicowanie, bogactwo świata roślin i zwierząt. Na obszarze działania ECRB mamy Morze Bałtyckie i klify, Zalew Szczeciński, wyspy Karsiboru, lasy, szuwarowiska a przy tym ciekawe i rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Ten dar natury należy chronić i pokazywać w taki sposób, aby przyroda naszego Regionu trwała przez lata w całym swym pięknie i bogactwie.

Koncepcja ECRB pozwala poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami przedsięwzięcia na ochronę tego rzadkiego dobra, promocję Regionu w kraju i za granicą opartą na atrakcyjności przyrodniczej, stworzenie nowej jakość usług turystyki kwalifikowanej czy nowy muzyczny świat.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy, których celem będzie budowanie pozytywnego wizerunku Regionu z akcentem na niewątpliwy „skarb” Regionu jakim jest zróżnicowanie przyrody występującej na terenie, który jest w kręgu naszego zainteresowania.