Ochrona odgromowa

Polska leży w strefie atmosferycznej, w której burze i wyładowania atmosferyczne nie należą do rzadkości. Każdy budynek, niezależnie od tego czy jest to obiekt mieszkalny, czy też przemysłowy, powinien być odpowiednio przygotowany na działanie sił natury – powinien być wyposażony w specjalną ochronę odgromową.

Prawne wymogi. Co istotne, wyposażenie budynku w instalację ochronną nie jest tylko dobrą wolą i zapobiegawczością jej właściciela, ale obowiązkiem regulowanym przez polskie prawo. Dotyczy to wszystkich budynków opisanych w „Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych”. Z tego też powodu brak instalacji ochronnej może skutkować nie tylko dotkliwymi konsekwencjami finansowymi, ale również brakiem odbioru danego budynku i brakiem wydania decyzji o możliwości jego zamieszkania, bądź też użytkowania.

Podstawowa ochrona? Z czego jednak powinna składać się podstawowa instalacja odgromowa? Jak sprawić, aby nasza ochrona odgromowa rzeczywiście spełniała swoją funkcję i zabezpieczyła nasz budynek przez siłą przyrody? Podstawą są tutaj przewody mające swój początek w najwyższych punktach budynku, a kończące się w ziemi – mają one za zadanie przyjęcie wyładowania atmosferycznego i następnie odprowadzenie go bezpośrednio do gruntu, a tym samym uziemienie go. W konsekwencji piorun „trafia” w instalację, a nie w budynek, któremu nie wyrządza żadnej krzywdy. A te mogą być dotkliwe nie tylko dla urządzeń domowych, ale również życia i zdrowia mieszkańców. Nie warto więc oszczędzać na instalacji odgromowej. Nikt nie chciałby przecież stracić swojego dobytku od jednego uderzenia pioruna…

Ten wpis został opublikowany w Ziemia dnia , przez .