Substancje higroskopijne

higroskopiaSubstancje higroskopijne to substancje mające właściwości pochłaniania wilgoci , a często także i wiązania się z wodą. Woda ta może pochodzić z powietrza, z wilgoci znajdującej się w glebie, z rosy. Jednym z przykładów takiej substancji higroskopijnej jest kwas octowy .Jest to jeden z kwasów karboksylowych. W czystej postaci kwas ten jest cieczą bezbarwną ale bardzo żrącą. Jego główną zaletą jest pochłanianie wilgoci.

Jeśli zostawimy kwas octowy w otwartym pojemniku w wilgotnym pomieszczeniu zauważymy osadzanie się na ściankach naczynia z kwasem szronu, a z czasem może ulec on nawet zamarznięciu, stąd jego popularnie stosowana nazwa kwas solny lodowaty.
Do samego pomiaru wilgotności służą zaś higrometry.

Higrometry pojemnościowe

To najczęściej spotykana klasa higrometrów. Zasada działania jest oparta na pomiarze admitancji (pojemności) porowatej warstwy higroskopijnej. Czujnik jest kondensatorem o złotej i aluminiowej porowatej elektrodzie. Charakteryzuje się dużą stałością charakterystyki przy zmianach temperatury oraz mala bezwładnością wskazań.

Higrometry rezystancyjne

Czujniki tych higrometrów składają się z elektrod rozdzielonych warstwa higroskopijna zmieniająca przewodność elektryczna przy zmianie wilgotności powietrza. Higrometry rezystancyjne można podzielić na dwie grupy:

  • higrometry z czujnikami elektrolitycznymi. Elektrody umieszczone w elektrolicie (nienasycone roztwory soli lub kwasów). Zmiana wilgotności powietrza powoduje zmianę stężenia elektrolitu; wartość wilgotności względniej. Odczytuje się na odpowiednio wyskalowanym amperomierzu,
  • higrometry z czujnikami sorpcyjnymi. Na warstwie higroskopijnej następuje pochłanianie wilgoci z otoczenia. Dyfundująca woda powoduje spadek przewodnictwa elektrycznego warstwy.

Psychrometry

Psychrometr jest klasycznym przyrządem do pomiaru wilgotności powietrza umożliwiającym osiągniecie największej dokładności pod warunkiem właściwego użytkowania.

Ten wpis został opublikowany w Fauna dnia , przez .