Widmowy rozkład promieniowania

widmoDefinicja IESNA: obrazowe przedstawienie widmowego rozkładu promieniowania emitowanego przez źródło światła w każdym przedziale długości fal lub w widzialnym paśmie widma elektromagnetycznego ( od 360 do 770 nanometrów)

Producenci lamp publikują widmowy rozkład promieniowania dla określonych źródeł światła. Ta widmowa charakterystyka źródła światła wpływa na jego zdolność oddawania barw, co pokazują następujące przykłady:

  1. Żarowe źródło światła ma większą moc w zakresie dłuższych fal (powyżej 650 nanometrów) widma widzialnego i dlatego też oddaje czerwone kolory bardziej skutecznie.
  2. Chłodna biała lampa fluorescencyjna ma większą moc w zakresie krótszych długości fal widma widzialnego (poniżej 450 nanometrów) w porównaniu z pokazana wyżej lampą żarową, stąd też kolory niebieskie wydają się bardziej ożywione.

Łączenie w różnych ilościach długości fal o różnych wartościach może dać w efekcie światło, które przez oko odbierane jest jako białe. Możliwa jest sytuacja, w której światło pochodzące z dwóch lamp ma różne kombinacje długości fal, ale mimo to ujawnia ten sam kolor ( identyczna najbliższa temperatura barwowa [CCT] ), ale ich oddziaływanie na przedmioty może być bardzo różne ( związane z CRI).

Ten wpis został opublikowany w Ziemia dnia , przez .